Friday, September 23, 2011

Sebahagian Sunnah yang dilupakan (9)

1. Bernafas tiga kali luar dari cawan ketika minum.

Daripada Anas RA katanya:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ

Mafhumnya: “Rasulullah SAW bernafas tiga kali ketika minum[1], beliau bersabda: Sesungguhnya ia lebih menghilangkan dahaga, terhindar dari penyakit dan lebih selesa untuk perut.”

2. Mencampurkan Laban (susu masam) dengan Air

Daripada Anas RA katanya:

أتي بلبنٍ قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابيٌ، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمنُ فالأيمنُ»

Baginda pernah dibawakan Laban yang telah dicampurkan dengan air, sebelah kanan baginda ada seorang Arab Badawi dan sebelah kiri baginda Abu Bakar. Lalu baginda minum setelah itu menyerahkannya kepada Arab Badawi tersebut dan bersabda: Dahulukan yang sebelah kanan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Berdoa Selepas Meminum Laban

Daripada Ibn ‘Abbas RA katanya:

دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا و خالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرب رسول الله، وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: «الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً» فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحداً، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه. ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن

Mafhumnya: “Saya masuk bersama Rasulullah SAW dan juga Khalid bin al-Walid menemui Maimunah. Lalu Maimunah mendatangkan sebekas berisi Laban, lalu Rasulullah SAW minum, ketika itu saya berada di sebelah kanan baginda dan Khalid berada di sebelah kiri baginda. Lalu baginda bersabda kepada saya: “minuman berikutnya untuk mu, Jika kamu mahu kamu boleh menyerahkannya kepada Khalid.” Saya menjawab: “Saya tidak akan serahkan bekas minumanmu kepada seseorang yang lain.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah dia mengucapkan:

اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه

Maksudnya: “Ya Allah berkatikanlah kami pada makanan ini, dan berikanlah makanan yang lebih baik daripadanya.” Dan sesiapa yang Allah beri minum kepadanya, maka hendaklah dia ucapkan:

اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه

Mafhumnya: “Ya Allah berkatikanlah kami padanya, dan tambahkan lagi kepada kami.” Sabda Rasulullah SAW: “Tiada sesuatu yang lebih dapat memenuhi makan dan minum selain Laban.”

4. Sunat Berkumur Selepas Meminum Laban dan seumpamanya yang lain.

Daripada Ibn ‘Abbas RA:

ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: إن لـه دسمًا

Mafhumnya: “Bahawa Rasulullah SAW meminum Laban, kemudian baginda berkumur, dan bersabda: Sesungguhnya padanya ada lebihan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

5. Sunat bagi orang yang bersin untuk memuji Allah sekalipun ketika Solat.

Daripada Mu’awiyah bin al-Hakam al-Sulami katanya:

بينما أنا أصلي مع رسـول الله - صلى الله عليه وسلم-. إذ عطس رجلٌ من القوم فقلت:يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم! فقلت: واثُكل أُمِّياه ما شأنكم؟ تنظرون إليِّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم.فلما رأيتهم يُصمتونني لكني سكتُّ. فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

Mafhumnya: “Ketika saya sedang menunaikan solat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang lelaki bersin, saya ucapkan kepadanya Yarhamukallah. Lalu semua orang melihat kepada saya, sayapun bertanya: Mengapa kamu semua melihat saya?” merekapun menepuk tangan mereka ke peha saya, saya lihat mereka semua menghendaki saya diam. Apabila selesai solat, Sungguh saya tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan selepas baginda yang lebih baik pengajarannya daripada Baginda, demi Allah baginda tidak memasamkan muka kepada saya, tidak memukul dan tidak mengata saya, baginda bersabda: Sesungguhnya bagi solat itu, tidak wajar di dalamnya dimasukkan perkataan manusia, sebaliknya hanyalah untuk tasbih, takbir dan bacaan al-Quran.” (HR Muslim)

6. Berdoa selepas Wudhu’ dengan membaca: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Daripada Abi Sa’id al-Khudri katanya: Sabda Rasulullah SAW:

من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب بمارق ثم جعلت في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة

Mafhumnya: “Sesiapa yang berwudhu, kemudian menyebut:

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Mafhumnya: “Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian untuk Mu, tidak ada tuhan melainkan Engkau, saya memohon keampunan dan bertaubat kepadaMu.”, akan dicatit di atas kertas putih, kemudian akan ditempa dan ia tidak akan pecah hingga ke hari kiamat.”

Al-‘Allamah al-Albani berkata di dalam al-Irwa’ 1/135: “Faedah: Disunatkan juga selepas berwudhu untuk membaca bacaan di atas berdasarkan hadith Abi Sa’id…”

7. Berdoa ketika mendengar kokokan Ayam dan beristi’azah ketika mendengar rengekan Keldai dan salakan anjing.

Daripada Abu Hurairah RA katanya, Sabda Rasulullah SAW:

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاً. وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً

Mafhumnya: “Apabila kamu mendengar kokokan ayan jantan, maka mintalah daripada Allah kelebihannya, kerana sesungguhnya dia melihat malaikat, dan apabila kamu mendengar rengekan keldai, maka mintalah perlindungan dengan Allah dari syaitan, kerana sesungguhnya ketika itu dia melihat syaitan.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

8. Doa ketika angin kencang dan perihal Nabi pada ketika itu.

Daripada Aisyah R.A. beliau berkata: Jika sekiranya angin bertiup kencang, Rasulullah akan berdoa:

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

Mafhumnya: “Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya serta kebaikan dari apa yang diutuskan dengannya, dan aku berlindung dengan Engkau dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan dari apa yang diutuskan dengannya.”

Aisyah berkata:

وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سُري عنه فعرفت ذلك في وجهه

Mafhumnya: “Apabila langit berawan gelap dan berubah warnanya, baginda keluar dan masuk ke dalam rumah, pergi ke hadapan dan ke belakang (seperti dalam kebimbangan), apabila hujan turun kebimbangan baginda itu hilang, perkara itu dikenali dari raut wajah baginda.

‘A-isyah berkata: Lalu saya bertanya kepada baginda, lalu baginda menjawab:

لعله يـا عائشة كما قـال قوم عـاد

Mafhumnya: “Barangkali ia wahai ‘A-isyah sepertimana yang dikatakan oleh kaum ‘Aad:

$£Jn=sù çn÷rr&u $ZÊÍ%tæ Ÿ@Î6ø)tGó¡B öNÍkÉJtƒÏŠ÷rr& (#qä9$s% #x»yd ÖÚÍ%tæ $tRãÏÜøÿE 4 ö@t/ uqèd $tB Läêù=yf÷ètGó$# ¾ÏmÎ/ ( ÓxƒÍ $pkŽÏù ë>#xtã ×LìÏ9r& ÇËÍÈ

Mafhumnya: “Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!) bahkan Itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih.” (al-Ahqaf: 24 – HR al-Bukhari dan Muslim)

9. Doa orang yang mengumpulkan sedekah kepada orang yang memberi sedekah

Allah ta`ala berfirman:

õè{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.tè?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgøn=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y öNçl°; 3 ª!$#ur ììÏJy íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

Mafhumnya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Taubah: 103)

Ibnu kathir berkata: (Firman Allah yang bermaksud): “berdoalah kepada mereka” membawa maksud: Berdoa dan pintalah keampunan untuk mereka.”

Diriwayatkan daripada Abdullah Ibni Abi Aufa R.A yang berkata: “sekiranya ada satu kaum datang memberi sedekah, Rasulullah akan berdoa: Èاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ, apabila ayahku Abi Aufa R.A. datang membawa sedekahnya, Beliau berdoa: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى (HR Muslim 6078)

Imam nawawi berkata: “Dan mazhab kami yang masyhur (pandangan yang masyhur) dan mazhab ulama keseluruhannya, berdoa untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah sunnah dan sunat bukan wajib.”

10. Memperbanyakkan memohon keampunan dalam sesuatu majlis (majlis zikir atau ilmu).

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إن كنا نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي. وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم»

Daripada Abdullah ibni Umar RA berkata: “Sesungguhnya kami mengira di dalam satu majlis Rasulullah SAW membaca sebanyak seratus kali: Wahai tuhan, ampunilah daku, berilah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.” (HR Abu Daud dan al-Tirmizi)[1] Iaitu bernafas di luar bekas minum. – Pent.

0 comments: