Monday, November 9, 2009

Kaedah Istinbath Mazhab al-Syafie Dalam Bab Wudhu 4


1.4 Objektif Kajian

Setelah dikenalpasti kepentingan kajian ini, berikut dinyatakan objektif-objektif kajian:

1. Membetulkan salah faham segelintir umat Islam yang menganggap sebahagian hukum-hakam Islam adalah rekaan dan ciptaan para ulama berdasarkan hawa nafsu. Mereka adalah seperti golongan Anti Hadith dan seumpamanya.

2. Menerangkan kepentingan dan keperluan memiliki ilmu-ilmu Islam bagi menjelaskan hukum-hukum yang sebahagiannya terselindung di sebalik zahir nas-nas Syara’. Namun ianya dapat disingkap oleh Ahli Ilmu. Kepentingan dan keperluan ini bertambah terutama dalam usaha membuktikan kemampuan hukum-hakam Islam berhadapan dengan zaman moden yang lebih mencabar.

3. Memartabatkan pengajian fiqh di tempatnya yang sebenar dan yang sepatutnya yang tidak wajar dipandang mudah oleh umat Islam.

4. Memahamkan umat Islam bahawa urusan hukum-hakam agama perlu diberikan kepada mereka yang selayaknya (ulama) yang mendalami ilmu-ilmu Islam. Dalam masa yang sama memotivasikan umat Islam agar berusaha menjadi seperti para ulama Islam dahulu.

5. Menjelaskan kaedah Istinbat Mazhab al-Syafi’e secara mendalam, dengan merujuk secara khusus kepada bab Wudhu’.


0 comments: