Sunday, July 12, 2009

Sifat-sifat utama bagi para ulama hadith


1. Menghafal hadith-hadith yang sahih dan yang tidak sahih dan dapat membezakan antara keduanya


2. Mereka dari kalangan ulama dan fuqaha (alim dan faqih) dengan sunan dan athar.


3. Memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap para periwayat athar, mengenali perawi-perawi yang adil dan yang ditajrih.


4. Memiliki ketakwaan, kewarakan, kezuhudan, kesucian akhlak dan jiwa.


5. Mereka dari kalangan yang berani menyatakan kebenaran, mereka tidak takutkan celaan orang yang mencela, samaada di sisi sultan, orang-orang yang menyeleweng dari kalangan ahli bid'ah.


6. Memiliki pemikiran yang benar, dan kebijaksanaan yang baik, dan kepintaran kefahaman.

0 comments: