Sunday, July 26, 2009

Gambar Dr Mustafa al-Bugha


Salah satu bukunya yang masyhur di Malaysia ialah buku al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafie. Demikian juga beliau telah menambahkan lagi nilai kitab Matn Abi Syuja' dengan menyertakan dalil-dalil al-Naql terhadap pandangan-pandangan yang ada di dalamnya, beliau menamakan kitab beliau ini dengan al-Tazhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب), maka sewajarnya bagi setiap orang yang membaca kitab Matn Abi Syuja' untuk memiliki dan membaca kitab beliau ini. Beliau Dr. Mustafa Dib al-Bugha (د. مصطفى ديب البغا) merupakan seorang ulama mazhab al-Syafie semasa.

4 comments:

SITI HAJAR BT ABDULLAH said...

APA LAGI DETAIL TENTANG DR MUSTAFA AL-BUGHA, ANA BARU NAK BERKENAL-KENAL DENGAN BELIAU...

najibah said...

Di mana boleh saya dapati kitab al-ghayah wa al-taqrib dalam bahasa melayu?tempat tinggal semasa saya di bangi selangor..

najibah said...

saya perlukan jawapan nya dengan segera..

HaLiMcFLy said...

fiqh sunnah imam syafie terbitan al hidayah,, tu versi bhs mlyu