Wednesday, November 12, 2008

Hadith Tentang Dua Golongan : Ulama dan Umara

Assalamu'alaikum warahmatullah Ustaz. Tolong semak untuk saya apakah kedudukan hadith di bawah ini ?

"Dua golongan dari umat ku, apabila ianya baik, maka baiklah semua manusia : Para Pemerintah dan Para Fuqaha."

Jawapan :

Lafaz hadith yang anda tanya ialah:


1 - صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس : الأمراء و الفقهاء ـ و في رواية ـ العلماء

Maksudnya : "Dua golongan dari umat ku, apabila ia baik, maka baiklah semua manusia : Para Pemerintah dan Para Fuqaha." Di dalam riwayat yang lain : "Ulama".

Hadith ini diriwayatkan dari Ibn 'Abbas. Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani di dalam Silsilah al-Ahadith al-Dhoiefah wal Maudhu'ah menyatakan hadith ini MAUDHU' atau PALSU

2 - صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، و إذا فسدا فسد الناس : العلماء و الأمراء

Maksudnya: "Dua golongan dari kalangan manusia, apabila baik, maka baiklah manusia semuanya. Apabila jahat, jahatlah manusia semuanya : al-Ulama dan Umara (Pemerintah)."

Hadith ini diriwayatkan dari Ibn 'Abbas. Al-'Iraqi di dalam Takhrij al-Ihya' mendakwa Isnad hadith ini DHOIEF atau LEMAH.

Wallahu a'lam.

0 comments: