Tuesday, April 1, 2008

Ungkapan penuh makna dari al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab

:( لست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم ، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له ، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني ، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين ، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه فإنه لا يقول إلا الحق .. (مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب - القسم الخامس (الرسائل ص 252


"Segala pujian bagi Allah, aku tidaklah menyeru kepada satu mazhab sufi, atau kepada seorang faqih atau kepada seorang ahli kalam, atau kepada seorang imam dari kalangan imam yang agung seperti Ibn al-Qayyim, al-Zahabiy, Ibn Kathir dan selainnya. Sebaliknya aku menyuru kepada Allah yang satu, tidak ada sekutu bagiNya, aku juga juga menyeru kepada (mengamalkan) sunah Rasulullah S.A.W. yang baginda wasiatkannya kepada generasi awal umatnya sehingga ke akhirnya. Aku berharap semoga aku tidak menolak kebenaran apabila ia datang kepadaku. Bahkan aku bersaksikan Allah, malaikat-malaikatNya dan keseluruhan makhluknya, jika datang daripada kamu satu kalimat yang benar, pasti aku akan menerimanya dengan penoh penghormatan, dan pasti aku akan membuang ke tepi setiap apa yang menyalahi kebenaran, walaupun ia dari perkataan-perkataan para imamku, melainkan perkataan Rasulullah S.A.W. kerana sesungguhnya baginda tidak akan berucap melainkan kebenaran belaka." (Tulisan al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab - al-Qism al-Khamis - al-Rasa-il al-Syakhsiyyah, m.s. 252)

0 comments: