Thursday, August 7, 2008

Kedudukan Hadith Sedekah menolak BalaSoalan:

assalaamu'alaikum warahmatullah

Saya nak bertanya tentang status hadith " sedekah dapat menolak bala " serta rujukannya.

Jawapan:

Hadith yang saudara maksudkan dengan lafaz:

1. "Sedekah itu menghalang 70 jenis dari bala'." (الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاء ) dihukumkan sebagai lemah oleh al-Albani di dalam Irwa' al-Ghalil dan dhoief al-Jami'

2. (الصدقة لا يتخطاها البلاء) "Sedekah itu tidak dapat mengatasinya al-Bala" - Di dalam sanadnya ada Bisyr bin Ubaid, dia meriwayatkan dari rawi yang lemah dan majhul.

3. (باكروا الصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة) - Ibn 'Adiy menghukumkannya sebagai PALSU di dalam al-Kamil fi al-Du'afa'

wallahu a'lam.

0 comments: