Tuesday, August 26, 2008

Hukum Melaksanakan Umrah dalam Bulan-Bulan Haji

Harus hukumnya melaksanakan umrah dalam bulan-bulan haji tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Tidak ada beza samaada seseorang itu berniat untuk menunaikan haji dalam tahun itu ataupun tidak. Ini kerana Nabi saw telah melaksanakan Umrah sebanyak 4 kali, semuanya baginda lakukan di dalam bulan Zul Kaedah, dan ia termasuk di dalam bulan haji iaitulah Syawal, Zul Kaedah dan Zul Hijjah. Baginda saw tidak menunaikan haji melainkan bersama umrah baginda yang akhir ketika Hajjatul Wada'.

al-Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawasanay Nabi saw telah melakukan umrah sebanyak 4 kali dan semuanya di dalam bulan Zul Kaedah melainkan umrah yang baginda lakukan bersama haji baginda: Umrah ketika al-Hudaibiyyah atau zaman al-Hudaibiyyah di dalam bulan Zul Kaedah, Umrah tahun berikutnya dalam bulan Zul Kaedah, Umrah Ji'ranah (ÌöÚúÑÇäÉ) ketika baginda membahagikan ghanimah peperangan Hunain dalam bulan Zul Kaedah dan Umrah ketika Haji.

al-Imam al-Nawawi berkata: Kesimpulan daripada riwayat Anas dan Ibn 'Umar, kedua-dua mereka meriwayatkan 4 kali umrah Nabi saw, satunya dalam bulan Zul Kaedah pada tahun Hudaibiyyah 6 Hijrah, dimana mereka dihalang dari memasuki Mekah, lalu mereka bertahallul di situ, dan dikira sebagai umrah. Keduanya dalam bulan ZUl Kaedah iaitu tahun ke 7 iaitu Umrah Qadha. Ketiga dalam bulan Zul Kaedah tahun ke 8, iaitu tahun pembukaan mekah dan yang keempat umrah bersama dengan Haji baginda, dan baginda berIhram dalam bulan Zul Kaedah dan melaksanakanya dalam bulan Zul Hijjah.

Kata al-Nawawi lagi: Berkata para ulama, sesunggunya umrah-umrah baginda saw dalam bulan Zul Kaedah kerana kelebihannya dan bagi berbeza dengan golongan jahiliyyah dalam bulan tersebut, dimana mereka beranggapan perkara tersebut seburuk-buruk kejahatan... maka perbuatan baginda saw tersebut yang dilakukan beberapa kali dalam bulan ini bagi menjadikannya sejelas-jelas penjelasan keharusan melaksanakan umrah di dalam bulan Zul Kaedah, dan sejelas-jelas dalam membatalkan kepercayaan Jahiliyyah di dalamnya.

walahu a'lam.
binsahak

0 comments: