Monday, August 18, 2008

Hukum Buka Puasa Qadha Yang Wajib

Siapa yang berbuka puasa dalam bulan Ramadhan, wajib ke atasnya mengqadhakan puasanya itu dan dia tidak boleh dengan sengaja membatalkan qadha puasa wajibnya melainkan jika ada keuzuran yang dibenarkan syara'. Ini berdasarkan hadith dari Umm Hani' r.'anha yang berkata:


"Wahai Rasulullah, aku telah berbuka sedangkan aku tadinya berpuasa? sabda Nabi kepada beliau: Apakah engkau tadi puasa qadha? Jawabnya: Tidak, Sabda Nabi saw: Maka tidak mengapa (tidak memudharatkan kamu) jika puasa itu adalah puasa sunat." (HR Abu Daud dan telah disahihkan oleh al-Albani).

wallahu a'lam

0 comments: