Tuesday, August 26, 2008

Bezakan antara sunnah menziarahi kubur dengan bid'ah baca al-Quran di kubur

Agama Islam amat berbeza sekali dengan agama-agama lain ciptaan manusia, Islam ada displinnya yang tersendiri. Apabila kita berbicara tentang Islam, bermakna kita berbicara tentang kalam Allah dan kalam Rasulullah saw. Ini kerana kalam Allah dan kalam Rasul ini adalah sumber utama kepada agama Islam itu sendiri.

Mengambil ringan menukilkan sesuatu dari kalam Allah adalah satu kesalahan yang besar. Demikian juga mengambil ringan dalam menukilkan sesuatu dari kalam al-Rasul (al-Hadith) adalah suatu kesalahan yang besar juga, bimbang perbuatan mengambil ringan ini, menjerumuskan kita meriwayatkan sesuatu hadith yang bukan dari Nabi saw, baginda bersabda:

“Sesiapa yang berbohong ke atas-ku secara sengaja, maka ambillah satu tempat di dalam neraka.” (HR Imam Muslim).

Al-Imam al-Nawawi ketika mensyarahkan hadith ini berkata: “Ketahuilah, hadith ini mengandungi beberapa faedah dan kaedah: (salah satunya) Diharamkan periwayatan hadith yang palsu bagi sesiapa yang mengetahui keadaan sesuatu hadith itu palsu atau sangkaan banyaknya mengatakan hadith itu palsu. sesiapa yang meriwayatkan satu hadith yang palsu dalam keadaan dia tahu atau sangkaan beratnya menyatakan hadith itu palsu, sedangkan dia tidak menjelaskan kepalsuannya ketika meriwayatkannya, maka dia termasuk dalam ancaman ini (ancaman di dalam hadith di atas), termasuk di dalam orang-orang yang berbohong atas Rasulullah saw… kerana itu para ulama berkata: Semestinya bagi sesiapa yang hendak meriwayatkan satu hadith atau menyebutnya hendaklah melihat (memastikan) ianya adalah hadith yang sahih atau hasan.” (Syarh Sahih Muslim. Al-Maktabah al-‘Asriah, Beirut. Jld 1, m.s. 64-66).

Amat mendukacitakan apabila ada beberapa individu yang memegang jawatan agama dalam Negara ini masih mengambil ringan ketika meriwayatkan sesuatu hadith. Sebagai contohnya tulisan oleh Saudara Mohd. Shauki Abd. Majid, Pengurus Penyelidikan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim). bertajuk “Amalan Ziarah Kubur Bukan Bidaah” yang disiarkan di dalam akhbar ini pada Jumaat, 19/10/07 yang lalu.

Di dalam tulisan tersebut Mohd. Shauki cuba mempertahankan amalan membaca al-Quran di tanah perkuburan dengan mendatangkan hadith yang lemah dan palsu. hadith tersebut ialah:

“Barang siapa berziarah ke kuburan kedua-dua orang tua atau salah satu di antara mereka pada setiap hari Jumaat dan membacakannya surah Yasin, maka dia akan diampuni dosanya dan dihitung sebagai kebaikan.”
Ini adalah hadith pertama yang dijadikan sandaran oleh Mohd. Shauki di dalam tulisan beliau, tanpa beliau nyatakan darjatnya. Sebenarnya hadith ini adalah satu hadith yang tidak sahih. al-Syaukani di dalam al-Fawaid al-Majmu’ah mengatakan hadith ini Palsu (m.s. 271. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah). Al-Haithami di dalam Majma’ al-Zawaid mengatakan hadith ini Lemah (jld 3, m.s. 87, Dar al-Fikr, Beirut). Al-Albani mengatakan hadith ini Palsu di dalam al-Silsilah al-Dhoiefah,( jld 1, m.s. 126, Maktabah al-Maarif al-Riyadh). Demikian juga Ibn al-Jauzi di dalam al-Maudhuaat dan al-Zahabi di dalam Mizan al-I’tidal,

Semua ulama hadith yang saya sebutkan ini menyatakan hadith ini adalah hadith yang tidak sahih, mereka mendatangkan dengan beberapa lafaz yang ada sedikit perbezaannya, yang penting hadith itu adalah hadith yang tidak sahih bahkan Palsu.


Apabila ulama hadith menyatakan hadith itu palsu, ia bermaksud hadith itu bukanlah hadith yang diucapkan oleh Nabi saw. Sebaliknya ia adalah ucapan individu lain, kemudian dinisbahkan kepada Nabi saw secara palsu dan dusta.

Hadith palsu ini, jika dibiarkan berterusan disampaikan kepada orang ramai ianya akan merosakkan agama dan akan menyebabkan orang ramai salah faham terhadap agama.Selain hadith ini, saudara Mohd. Shauki juga berdalilkan dari sebuah hadith lain yang agak pelik bunyinya, kononnya diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. iaitulah: “Barang siapa yang berziarah di kuburan, kemudian ia membaca al-Fatihah, Qul Huwa llahu Ahad dan Alhakumut takasur, lalu ia berdoa “Ya Allah, kuhadiahkan pahala pembacaan firman-Mu pada kaum Mukminin penghuni kubur ini, maka mereka akan menjadi penolong baginya (pemberi syafaat) pada hari kiamat.”

Saya cuba mencari hadith ini di dalam perician cd carian hadith-hadith Nabi saw, namun malang saya tidak ketemuinya. Apabila saya cuba mencarinya dari Internet saya dapati hadith ini ada di dalam lamanweb sufi majelisrasulullah.org, situs artikel-artikel hot Indonesia dan sebuah laman percuma geocities yang sama terjemahannya tanpa perbezaan dan ketiga-tiga lamanweb itu tidak menyatakan sumber ambilan hadith tersebut.

Persoalannya apakah benar ada kelebihan membaca surah-surah tertentu di tanah perkuburan? Jika dilihat kepada hadith-hadith yang sahih dari Nabi saw, kita akan dapati keadaan yang sebaliknya. Sebagai contoh hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi saw bersabda:

“Jangan kamu semua menjadikan rumah-rumah kamu seperti tanah perkuburan, maka sesungguhnya Syaitan lari bertempiaran daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah.” (HR Muslim dan al-Tirmizi daripada hadith Abu Hurairah)

Berdasarkan hadith ini, ia menunjukkan tanah perkuburan bukanlah tempat membaca al-Quran. ini kerana Nabi saw telah menyamakan rumah yang tidak dibaca al-Quran di dalamnya dengan tanah perkuburan. Ini sekaligus memberi isyarat tanah perkuburan itu bukan tempat untuk membaca al-Quran. Hadith sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini jelas bertentangan maksudnya dengan hadith yang tidak diketahui darjatnya dari Mohd. Shauki di atas. Di samping itu, Abu Daud di dalam kitab Masailnya (m.s. 158) berkata: ‘Aku mendengar (Imam) Ahmad telah ditanya tentang bacaan al-Quran di sisi kubur, lalu dia menjawab: Tidak dibaca (al-Quran) di sisi kubur.”

Al-Syeikh Muhammad Redha, yang menulis tafsir al-Manar berkata: “Ketahuilah bahawasanya apa yang masyhur tersebar di kalangan orang Badwi dan bukan badwi dari membaca al-Fatihah kepada mayat tidak terdapat petunjuk dari satu hadith yang sahih mahupun yang dhoief, ianya termasuk di dalam bid’ah yang bertentangan dengan nas-nas yang qat’yyah, akan tetapi ianya berlaku disebabkan senyapnya orang-orang yang memakai pakaian ulama dan persetujuan mereka terhadap perbuatan tersebut, disamping ianya berterusan di lakukan oleh orang awam dalam bentuk (seolah-olah) ianya termasuk perkara sunat yang digalakkan atau termasuk dalam perkara fardhu yang dituntut.” (8/268)

Al-Syeikh Hamid al-‘Attar pula di dalam lamanweb yang memuatkan fatwa-fatwa terkini tokoh-tokoh ulama semasa dunia Arab, islam-online.net http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=0m2vUm)

berkata: “Adapun bacaan al-Quran sekitar tanah perkuburan juga adalah masaalah khilafiah, sebahagian mengatakannya bid’ah dan sebahagian yang lain mengharuskannya.

Dan pendapat yang mengatakannya bid’ah adalah lebih rajih (kuat) dari sudut dalil disebabkan ketiadaan petunjuk yang mengkhususkan tempat itu (tanah perkuburan untuk dibacakan al-Quran). Dan tiadalah bacaan al-Quran di kubur itu satu faedah tertentu, tidak ada juga kelebihan yang khusus, bahkan sama seperti orang yang membacanya di rumah, dan bacaan (al-Quran) yang dilakukan di rumah itu adalah lebih afdhal sebagai keluar dari khilaf. Ketahuilah bahawasa bukan diambil kira pada membaca surah tertentu seperti al-Fatihah (kepada mayat), dan tindakan mengkhususkannya (suarh al-Fatihah) kepada mayat adalah suatu tindakan membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, yakni ia termasuk di dalam bid’ah, akan tetapi yang diambil kira ialah nilai/niat orang yang membacanya dan keikhlasan bacaannya, maka berdasarkan itu, anda boleh membaca mana-mana surah yang anda suka tanpa berkeyakinan adanya keutamaan pada satu surah tertentu.”

Semua fatwa dari beberapa ulama yang saya nukilkan di atas menunjukkan membacakan al-Quran di kubur dan mengkhususkan bacaan tertentu ketika menziarahi kubur itu tidak ada dari petunjuk Nabi saw. Disamping hadith dari Imam Muslim di atas sudah cukup untuk menguatkan pandnagan ulama-ulama tersebut kerana tanah perkuburan bukanlah tempat untuk dibacakan al-Quran di dalamnya.

Berkenaan ziarah kubur pada hari raya, Dr. Wahbah al-Zuhaili berkata: “Ziarah kubur pada hari raya adalah suatu yang bertentangan dengan sunnah, adalah Nabi saw melarang ziarah kubur pada hari raya, kerana hari raya adalah hari untuk bergembira bukan hari untuk bersedih dan berduka-cita.” (sila lihat fatwa al-Zuhaili di dalam lamanweb rasminya http://www.zuhayli.net/index.htm)

Fatwa Dr. Wahbah al-Zuhaili ini bertepatan puls dengan hadith Nabi saw yang melarang dari menjadikan kubur baginda sebagai tempat perayaan sepertimana hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.

Menziarah kubur bukanlah suatu yang terlarang di dalam agama, bahkan ia suatu yang amat digalakkan. Demikian juga menyedekahkan pahala bacaan al-Quran kepada mayat bukan suatu yang ditegah di dalam agama berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama, selama ia dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang bayaran.. Yang ditegah ialah menetapkan suatu bacaan surah yang khusus untuk ditujukan kepada mayat dan menetapkan hari yang tertentu untuk menziarahinya, semuanya dilakukan di tanah perkuburan.

Perbuatan menetapkan surah yang khusus dan hari yang tertentu untuk mayat itu perlu kepada tunjuk ajar dari Nabi saw. Demikian juga perbuatan meletakkan ada kelebihan membaca al-Quran di tanah perkuburan, semuanya memerlukan petunjuk dari Nabi saw. Jika baginda tidak memberitahukannya kepada kita bagaimana kita berani menentukannya ?


Wallahu a’lam.
binsahak

0 comments: