Monday, July 28, 2008

Wajib Mematikan bunyi deringan H/P ketika solat.

والخلاصة أن الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف هي من قبيل الحركة المباح فعلها في الصلاة، بل هي قد تُعد من قبيل الحركة الواجبة، ذلك أن حصول الاتصال أثناء الصلاة بارتفاع صوت نغمة الاتصال مما يشوش على المصلين، ويذهب خشوعهم، وأعد إغلاقه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كله شريطة عدم تمادي المصلي بفعل حركات أُخرى كالنظر لاسم أو رقم المتصل.

Pergerakan yang sedikit sekadar bertujuan menutup H/P adalah termasuk pergerakan yang harus ketika solat. Bahkan ia termasuk pergerakan yang wajib apabila tone H/P itu berbunyi sehingga mengganggu para jamaah lain yang akan menghilangkan khusu’ mereka. Pada ketika itu gerakan menutup H/P itu termasuk perkara yang sesuatu kewajipan tidak dapat disempurnakan melainkan dengannya, maka iapun ketika itu menjadi wajib dengan syarat tidak berlebih-lebihan sehingga untuk melihat number dan nama pemanggil.

0 comments: