Monday, June 9, 2008

Isu Jawapan Dr. Mohd Asri Terhadap Periwayatan Hadith Batil Amalan Musafahah Yang Dijaja Oleh Ustaz Nuruddin al-Banjari

Oleh : bin sahak

Alhamdulillah sama-sama kita telah membaca jawapan dari Dr. Mohd Asri Zainul Abdidin tentang hadith Musalsal yang dibawa oleh Ustaz Nuruddin al-Banjari. Berbagai reaksi dilontarkan, terutama dari individu yang pernah belajar dan mengambil ilmu dari Ustaz Nuruddin al-Banjari. Mereka menyatakan rasa tidak puas hati terhadap jawapan Dr. Mohd Asri dan mendakwa beliau telah menfitnah Ustaz Nuruddin al-Banjari.

Saya memasukkan jawapan Dr. Mohd Asri tersebut ke laman web al-Ahkam dengan dua tujuan utama. Pertama, menyampaikan maklumat tersebut kepada orang ramai, supaya mereka tahu bahawasanya hadith musalsal berjabat tangan yang dibawa oleh Ustaz Nuruddin al-Banjari itu adalah bukan hadith yang sahih mahupun hasan. Kedua, membuka isu ini untuk dibincangkan, dan mengharapkan orang-orang yang berbeza mendatangkan keterangan dan bukti ilmiyah atas dakwaan mereka, itupun jika ada yang berbeza. Tambahan pula sebahagian forumer di al-Ahkam adalah terdiri daripada para penuntut agama dari Universiti al-Azhar Mesir, mungkin mereka dapat melakukan rujukan yang lebih dalam isu ini. Ringkasnya kita mahukan komen yang ada nilai ilmu, jauh dari sentimen fanatik kepada mana-mana individu.

Inilah sikap para penuntut ilmu, inilah yang diajarkan kepada kami oleh guru-guru kami. Bagi kita, sentimen fanatic atau ta'asub kepada seseorang ustaz atau tokoh perlu dibuang sejauh mungkin. Sikap mencintai dan mempertahankan al-Quran dan al-Sunnah, memeliharanya dari dari sikap acuh tak acuh sebahagian golongan, lebih besar berbanding sentiment sayang dan ta'asub kepada individu-individu tertentu.

Jawapan Dr. Mohd Asri perlu dinilai sebaik mungkin. Kita perlu melihat dan meletakkan isu yang utama sebagai utama, dan isu yang sampingan sebagai sampingan. Jika sentiment fanatic gagal diatasi, hasilnya adalah seperti apa yang ditunjukkan di dalam forum al-Ahkam. Kebanyakan mereka samaada yang belajar agama secara formal termasuk yang berada di al-Azhar sana, hanya membawakan sanggahan berbentuk sentimen. Nampak seolah-olah mereka mengutamakan sentiment mereka berbanding usaha memelihara, menjunjung dan membela sunnah Nabi saw dari tangan-tangan manusia yang berkepentingan. Kita cadangkan kepada mereka supaya berusaha untuk sekurang-kurangnya memiliki kitab Zafar al-Amani (ظفر الأماني) yang ditahkik oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang merupakan salah seorang anak murid yang masyhur kepada Syeikh al-'Allamah Muhammad Yasin al-Fadani, iaitu individu yang ustaz Nuruddin al-Banjari mengambil sanad hadith al-Musalsal bi al-Musafahah darinya.

Jawapan Dr. Mohd Asri yang saya masukkan ke al-Ahkam, adalah jawapan beliau kepada darjat atau kedudukan hadith al-Musalsal bi al-Musafahah yang dibawa oleh Ustaz Nuruddin al-Banjari. Inilah isu yang utama, iaitu satu isu besar berkaitan meriwayatkan satu hadith dan menggambarkan seolah-olah Nabi saw melakukannya sedangkan baginda tidak melakukannya. Dalam istilah kita, dinamakan perbuatan ini sebagai 'menjual nama', iaitu menjual nama Nabi saw yang mulia.

Mungkin pembaca yang tidak tinggal di bahagian utara semenanjung, tidak tahu menahu tentang periwayatan hadith tersebut. Periwayatan hadith tersebut hanya popular dilakukan di utara semenanjung terutamanya di Kedah dan Pulau Pinang (tempat Dr. Mohd Asri tinggal dan memberi kuliah). Insyaallah saya akan sebutkan sebahagian cara majlis periwayatan hadith musalsal tersebut di bawah nanti, supaya semua dapat gambaran secara umum.

Mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana kita boleh percaya kepada cerita yang disampaikan ? Saya katakan, kisah cara periwayatan ini adalah ma'ruf bagi sesiapa yang mengikuti kelas-kelas ustaz yang mengambil hadith al-Musalsal bi al-Musafah dari Ustaz Nuruddin di Kedah. Semua mereka menceritakan perkara yang hampir sama. Bahkan ada beberapa sahabat yang bersama kita dahulunya adalah pengikut setia dan telah menghimpunkan banyak sanad-sanad hadith-hadith musalsal dari ustaz yang mengambil ijazah tersebut dari Ustaz Nuruddin. Kalau nak, kita boleh scan dan tayangkannya insyaallah.

Isu hadith al-Musalsal bi al-Musafahah yang dibawa oleh Ustaz Nuruddin, beliau telah meriwayatkan hadith tersebut dalam bentuk melakukan atau mencontohkan perbuatan yang kononnya dilakukan oleh Nabi saw kepada orang ramai. Lalu di akhir hadith tersebut ada jaminan syurga bagi orang yang mencontohinya, dengan lagak kononnya seolah-olah semua perbuatan dan perkataan itu dilakukan oleh Nabi saw, tanpa langsung mengambil pusing tentang pengthabitan hadith tersebut samaada ia benar dari Nabi saw atau sebaliknya. Sekali lagi saya nyatakan INILAH ISU YANG UTAMA.

Bentuk Majlis Hadith al-Musalsal bi al-Musafahah

Seorang ustaz di masjid Permatang Janggus Pulau Pinang yang mengambil hadith al-Musalsal bi al-Musafahah dari ustaz Nuruddin al-Banjari di Kedah menyebut hadith Musalsal berjabat tangan ini selepas dari salah satu kuliahnya dan menghulurkan tangan untuk disalam oleh semua jamaah yang mendengar kuliahnya, sambil Imam masjid menghulurkan minyak wangi kepadanya, semua jamaah yang mendengar kuliah datang bersalam seorang demi seorang dengannya. Salah seorang yang menceritakan kisah ini menyebut pada awalnya dia merasakan ragu-ragu untuk melakukannya. Namun setelah memandang semua pergi untuk bersalaman, maka diapun bangun sambil berkata : "Takkan mereka sahaja yang nak masuk syurga, Akupun nak masuk sama."

Di tempat berasingan, juga di Pulau Pinang, seorang ustaz lain meriwayatkan hadith al-Musalsal bi al-Musafahah kepada anak-anak muridnya, kebiasaannya pada hari Ahad selepas kuliah mingguannya. Dia mencetak hadith tersebut dan diedarkan kepada anak-anak muridnya. Setiap mereka akan bersalam dengannya sambil membaca hadith al-Musalsal bi al-Musafahah tersebut. Sesiapa yang bersalam dengannya akan bersalam pula dengan kawan-kawan yang lain sambil menyebutkan nama mereka di dalam sanad hadith tersebut.

Bayangkan, dalam keadaan tangan anak murid bersalaman dengan ustaz tersebut, sambil membaca :

“Sesiapa yang berjabat tangan denganku, atau dengan orang yang berjabat tangan denganku maka dia masuk syurga”.

Sekumpulan murid yang jarang didedahkan dengan ilmu hadith (sehingga sebahagiaannya tak tahu langsung akan kewujudan hadith dhoief dan palsu) tidak pernah juga didedahkan dengan manhaj yag benar dalam mengambil ilmu, demikian juga mereka tidak pernah langsung didengarkan kepada perkataan Imam Malik rh yang mengatakan semua perkataan boleh ditolak dan diambil melainkan perkataan Nabi saw, bersalaman dengan gurunya sedemikian rupa. Apakah yang terbayang di dalam fikiran mereka ?

Kesan Penyebaran Hadith al-Musalsal bi al-Musafahah

Hadith al-Musalsal bi al-Musafahah seperti yang disebut oleh Dr. Mohd Asri Zainul Abidin adalah hadith yang batil (باطلة), dusta (كاذبة), tidak ada asal baginya dan tidak pernah wujud. Ini bukanlah hukuman memandai-mandai dari Dr. Mohd Asri Zainul Abidin. Sebaliknya demikianlah hukuman yang diberikan oleh para ulama hadith seperti al-Imam Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Imam al-Suyuti dan lain-lain. Yang lebih menarik lagi hadith ini dipalsukan juga oleh al-Syeikh 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah yang bukanlah dari aliran salafi, tetapi beraqidah dengan aqidah Asya'irah, dan seringkali tidak sependapat dengan al-Syeikh Nasiruddin al-Albani. Orang seperti al-Syeikh 'Abd al-Fatah ini sendiri menghukumkan hadith al-Musalsal bi al-Musafahah sebagai batil, dusta, tidak ada asal baginya dan tidak pernah wujud dalam tahkikya bagi kitab Zafar al-Amani (ظفر الأماني). Bahkan beliau menyambung :

“Tiada keberkatan bagi pendustaan dan pembohongan (hadith ini) ke atas Nabi saw tidak dikira ibadat menulis cerita dongeng ini melainkan dengan niat untuk memusnahkannya”. (m.s. 273, cetakan: Maktab al-Matbu`at al-Islamiyyah, Damsyik).

Lihat pula perkataan al-Imam Ibn Hajar al-'Asqalani di dalam al-Isabah ketika mengomentari salah seorang perawi bernama al-Mu'ammar atau al-Ma'mar yang ada di dalam sanad hadith al-Musalsal bi al-Musafahah tersebut :

"al-Mu'ammar adalah peribadi yang direka oleh para pendusta." (jilid 6, m.s. 368, cetakan: Dar al-Jail, Beirut).

Dalam Lisan al-Mizan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani menyebut :

”Riwayat berjabat tangan Mu`ammar tidak akan diterima oleh orang yang berakal” (jilid 6, m.s. 68, cetakan:Muassasah al-`Ilm li al-Matbu`at, Beirut).

Al-Imam al-Sayuti pula di dalam fatwanya bila ditanya mengenai hadith Mu`ammar, beliau berkata:

“Mu`ammar adalah pendusta lagi dajjal, hadithnya adalah batil, tidak halal meriwayatkannya. Sesiapa yang melakukan demikian (meriwayat hadith palsu tersebut) termasuk dalam sabda Nabi saw: “sesiapa berdusta ke atasku maka siap tempat duduknya dalam neraka”. (lihat: Tahqiq Zafar al-Amani, m.s.275).

Apakah yang hendak dikatakan oleh orang-orang yang masih mengamalkan hadith al-Musalsal bi al-Musafahah ini ? bukankah meriwayatkan hadith yang palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya adalah satu kesalahan yang besar ? orang tersebut telah meriwayatkan sesuatu yang kononnya dari Nabi saw sedangkan Baginda tidak menyebut dan melakukannya. Ini bermakna dia telah menjual nama Nabi saw secara dusta.

Al-Imam Ibn al-Salah berkata : “Tidak halal kepada sesiapa yang mengetahui ianya hadith palsu meriwayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan disertai dengan menerangkan kepalsuannya”. (Ibn al-Salah,`Ulum al-Hadith, m.s.98).

Demikianlah juga yang disebut oleh al-Imam al-Nawawi di dalam muqaddimah syarah sahih Muslim :

"Diharamkan juga meriwayatkan hadith yang palsu bagi sesiapa yang mengetahui kepalsuan hadith tersebut, atau sangkaanya yang banyak mengakui kepalsuan hadith tersebut. Maka sesiapa yang meriwayatkan satu hadith dalam keadaan dia mengetahui atau sangkaan banyakknya mengatakan yang hadith itu palsu, sebaliknya dia tidak menjelaskan kepalsuan hadith tersebut ketika meriwayatkannya, maka orang sebegini termasuk dalam ancaman (pengharam dan neraka) ini. Dia termasuk dalam kumpulan orang yang berbohong atas nama Nabi saw. Ini berdasarkan hadith (yang bermaksud) : "Sesiapa yang menyampaikan satu hadith daripada ku, dalam keadaan dia melihat hadith itu adalah tidak benar, (tapi dia sampaikan juga) maka dia termasuk salah seorang daripada pembohong." (sila lihat muqaddimah syarah sahih muslim)

Perbuatan berbohong atas nama Nabi saw atau meriwayatkan sesuatu yang didustakan atas Baginda memberi kesan yang sangat buruk. Perkataan Nabi saw adalah suatu yang berharga. ALLAH swt memberi jaminan akan harga dan nilainya yang tinggi di dalam firmanNYA :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [3] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [4]

Maksudnya : "Dan tidaklah (Muhammad) itu memperkatakan menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri"[3] "Sesungguhnya semua yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya."[4] (al-Najm : 3-4)

Ini bermakna perkataan Nabi saw juga adalah wahyu. Perkataan baginda menjadi syari'at apabila diucapkan. Kerana itu para ulama hadith bertungkus lumus menyusun kaedah penapisan hadith-hadith agar dapat dibezakan hadith yang hasan dan sahih dari yang lainnya. Semua ini bertujuan ajaran islam dan amalannya bersih dari perkara-perkara yang tidak pasti. Menisbahkan sesuatu kepada Nabi saw adalah perbuatan menisbahkan perkara tersebut kepada syari'at Islam yang datang dari ALLAH 'azza wa jall. Penisbahan ini mesti dibina di atas jalan wahyu iaitulah samaada dari al-Quran atau al-Sunnah yang sahih dan tidak ada jalan lain lagi.

Bayangkan seseorang yang mengetahui lemahnya atau palsunya sesuatu hadith untuk dinisbahkan dari Nabi saw. Namun dia tetap menyebut dan menyebarkannya kepada masyarakat umum yang diantara mereka adanya golongan yang jahil, golongan fasik, golongan yang suka bermain-main dengan agama dan bermacam-macam golongan lagi. Apatah lagi hadith al-Musalsal bi al-Musafahah yang di akhirnya ada jaminan syurga bagi yang melakukannya. Tidak kah perbuatan ini membuka pintu kerosakan yang besar di kalangan umat Islam yang terdiri dari berbagai goongan itu ? apakah yang dikehendaki oleh orang-orang yang menyebarkan hadith batil al-Musalsal bi al-Musafahah ini ? tidakkah mereka bimbang nanti akan ada di kalangan golongan awam itu meninggalkan amalan soleh yang lain, kerana telah memperolehi jaminan syurga setelah bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan Nabi saw. Kita memohon kepada ALLAH swt untuk merezekikan kepada kita mengenali kebenaran itu sebagai kebenaran dan mengenali kebatilan itu sebagai kebatilan.

Apakah pula yang hendak dikatakan oleh golongan yang menyebarkan hadith BATIL al-Musalsal bi al-Musafahah ini terhadap hadith Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Mu'az bin Jabal ra dengan katanya :

Maksudnya : "Adalah aku berada di belakang Nabi saw di atas himar. Lalu Nabi bersabda kepada ku. Wahai Muaz, adakah kamu tahu apakah hak ALLAH ke atas hambaNYA ? dan apakah pula hak hamba ke atas ALAH ?Jawab Mu'az : ALLAH dan RasulNYA yang lebih mengtahui. Sabda Nabi saw : "Hak ALLAH ke atas hambaNYA ialah bahawasanya mereka menyembahnya dan mereka tidak mensyirikkanNYA dengan sesuatupun. Manakala hak hamba ke atas ALLAH pula bahawasanya ALLAH tidak mengazabkan sesiapa yang tidak mensyirikanNYA dengan sesuatupun." Muaz berkata : "Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan perkara ini kepada manusia lainnya ?" Jawab Nabi saw : "JANGAN KAMU KHABARKAN KEPADA MEREKA, MEREKA AKAN RASA MEMADAI DENGANNYA." Di dalam riwayat yang lain disebut Muaz mengkhabarkan hadith ini ketika hampir matinya, bimbang berdosa menyembunyikan ilmu.

Demikian juga apakah yang hendak dikatakan oleh golongan yang menyebarkan hadith BATIL al-musalsal bi al-Musafahah ini terhadap hadith yang agak panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di bawah kitab al-Imam tentang tindakan 'Omar al-Khattab memukul dada Abu Hurairah yang menyampaikan hadith tentang sesiapa yang menyaksikan bahawasanya tidak ada Ilah melainkan ALLAH dengan yakin di dalam hatinya, maka khabar gembira untuknya dengan syurga. Setelah mereka berdua (Omar dan Abu Hurairah) berjumpa dengan Nabi saw, lalu Abu Hurairah menceritakan apa yang berlaku, Nabi saw bertanya kepada Omar :

Maksudnya : "Wahai Omar ! apa yang membawa engkau sehingga melakukan perkara ini (memukul Abu Hurairah)? Tanya Omar : Apakah engkau mengutuskan Abu Hurairah dengan dua kasut Mu, untuk dia khabarkan kepada orang yang ketemunya, siapa yang bersaksikan bahawasanya tidak ada ilah melainkan ALLAH dengan yakin di dalam hati, berikan khabar gembira pada orang itu dengan syurga ? jawab Nabi saw : Ya ! Kata Omar : "Maka (bagi pendapat Ku) jangan engkau lakukan demikian itu. Sesungguhnya aku bimbang manusia akan berasa memadai dengannya, maka mereka akan meninggalkan dari beramal." Jawab Nabi saw : "Tinggalkan mereka (jangan di khabarkan perkara itu lagi kepada mereka)."

Bayangkan, apalah agaknya tindakan Omar al-Khattab jika dia hidup bersama kita dan melihat ada orang yang menjaja hadith al-Musalsal bi al-Musafahah ini ? hadith ini bukan setakat ada jaminan syurga di akhirnya BAHKAN IA ADALAH SEBUAH HADITH YANG BATIL, DUSTA, TIDAK ADA ASAL BAGINYA DAN PALSU.

Sanad Yang Bersambung

Sebahagian orang berasa hebat dan kagum apabila mendapati ustaz yang menyampaikan hadith al-Musalsal bi al-Musafahah ini mempunyai sanad yang bersambung terus sampai kepada Nabi saw. Mereka seolah-olah terpukau dengan sanad yang berlarutan hingga ke hari ini. Sehingga ada pula yang berkata : "Hampa tidak tahu kah ustaz itu ada sanad yang bersambung sampai kepada Nabi saw? Hampa ada ke sanad yang bersambung seperti dia !!!?

Pertama, yang ingin kita jelaskan kepada orang sebegini bahawasanya peranan sanad telah terhenti setakat para ulama yang menghimpunkan hadith seperti al-Bukhari, Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa-ie, Abu Daud, Ibn Majah dan seangkatan dengan mereka. Adapun nama-nama selepas daripada mereka, yang berlarutan hingga ke hari ini, tidak ada langsung nilai harganya untuk membuktikan kesahihah sesuatu hadith. Kethiqahan mereka dalam meriwayatkan hadith tidak ada sesiapa dapat buktikan. Nama-nama mereka tidak pernah langsung melalui kritikan para ulama Nuqad al-Hadith sehingga boleh dibuktikan hadith yang dibawa mereka boleh diterima ataupun tidak.

Disamping itu sanad yang bersambung semata-mata tidak dapat membuktikan kesahihan sesuatu hadith tersebut. Sebaliknya sanad tersebut perlu memenuhi syarat yang lain seperti semua rawinya mestilah adil dan dobith, tanpa ada syaz demikian juga illah. Hadith-hadith yang Lemah, Mungkar dan Palsu juga ada bersamanya sanad, namun ia tidak memenuhi syarat-syarat sanad yang sahih. Apabila sesuatu sanad hadith tidak memenuhi syarat sahih, maka para ulama akan menghukumkan sanad tersebut sebagai sanad yang lemah, palsu, padanya ada pembohong dan seumpamanya. Ringkasnya sanad semata-mata tidak dapat membuktikan kesahihan sesuatu hadith, kerana tidak dapat dibuktikan benarkah dakwaan orang terakhir yang membawa sanad itu yang ia mengambil cerita tersebut dari orang sebelumnya, dan orang sebelumnya mengambil dari orang sebelumnya hinggalah ke akhir sanad. Apatah lagi sanad hadith al-Musalsal berjabat tangan ini sudah dinyatakan oleh para ulama hadith sebagai sanad yang batil dan dusta.

Kalau sekadar ingin tunjukkan sanad, Dr. Mohd Asri sendiri memiliki sejumlah sanad sehingga sampai kepada Nabi saw. Alhamdulillah ketika berada di dalam rumah beliau saya sempat mengambil gambar sanad-sanad tersebut. Namun seperti yang saya sebutkan di atas sanad yang berlarutan hingga ke hari ini tidak dapat membuktikan kesahihan hadithnya. Kerana tu Dr. Mohd Asri tidak pernah menjaja sanad yang dimilikinya kepada umum.

Penutup

Sayangnya umat Islam kepada Nabi saw bukan boleh main nak dan tak nak. Semua kita wajib menyayangi Nabi saw lebih daripada orang lain. Antara tanda sayangnya kita kepada Nabi saw adalah dengan kita mengikut sunnahnya, memelihara dari dirosakkan oleh individu-individu yang berkepentingan.

Semua manusia samaada dia seorang yang alim atau jahil tidak sunyi dari ketergelinciran. Kitalah para penuntut ilmu antara yang berperanan mengingatkan mereka. Bukan megamalkan sikap ta'asub menghanggukkan sahaja apa yang mereka lakukan walau sudah jelas kesilapanya.

Wallahu a'lam.

1 comments:

Laman Coklat said...

Mustahillah ustaz2 itu menyebarkan sesuatu dgn diketahui akan kepalsuannya. Sebab tak tahulah tu. Mcm dr Rozaimie tak tahu negara2 lain buat selawat antara tarawikh.