Thursday, June 12, 2008

Akidah Ibn Hajar dan al-Nawawi


Soalan:

Saya mendengar sebahagian penuntut ilmu menyifatkan Ibn Hajar dan al-Nawawi sebagai Asya’irah. Kami mengetahui mereka berdua ada mentakwilkan sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Akan tetapi apakah boleh kita menisbahkan mereka berdua kepada Asya’irah secara mutlak ?

Jawapan:

Oleh: Dr. Abdul ‘Aziz bin Muhammad al-‘Abd al-Latif (Uni. Al-Imam Muhammad bin Sa’ud)

Imam al-Nawawi –R.H- adalah dari kalangan imam-imam yang besar dan dari kalangan ulama rabbaniyyin. Allah telah menentukan bagi penulisan-penulisannya penerimaan (orang ramai) dan tersebar luas. Dan al-Imam al-Nawawi bukanlah seorang As’ari tulen, walaupun beliau sama dengan Asya’irah dalam mentakwilkan sebahagian sifat Allah atau mentafwidhkannya, tetapi kesibukan beliau banyak kepada hadith-hadith Rasulullah S.A.W. yang memelihara beliau dari banyak terjatuh ke dalam ketergelinciran-ketergelinciran Asya’rah.

Demikian juga al-Hafidz Ibn Hajar, sesungguhnya beliau adalah dari kalangan tokoh-tokoh imam (umat Islam), dan dari kalangan cendikiawan para pentahkik, beliau sama dengan Asya’irah dalam sebahagian penakwilan sifat Allah atau mentafwidhnya, akan tetapi beliau juga ada mengkritik Asya’irah dalam sebahagian kepercayaan akidah mereka seperti persoalan iman dan perkara awal yang wajib ke atas mukallaf.

Kami (Dr. Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Abdul Latif) menasihati orang yang bertanya dan seluruh umat Islam untuk menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan memberi perhatian terhadap kitab tulisan dua orang imam ini terutamanya kitab Riyadh al-Solihin, al-Azkar, Syarh Sohih Muslim oleh al-Nawawi, Fath al-Bari oleh Ibn Hajar, dan tidak menghukum seseorang melainkan dengan ilmu dan adil, wa billahi al-Taufiq.

------------------

فإن الإمام النووي -رحمه الله- من الأئمة الكبار والعلماء الربانيين ، وقد كتب الله لمؤلفاته القبول والانتشار ، ولم يكن الإمام النووي -رحمه الله- أشعرياً محضاً ، فإنه وإن وافق الأشاعرة في تأويل جملة من صفات الله –تعالى- أو تفويضها ، إلا أن اشتغاله بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حفظه عن الوقوع في كثير من مزالق الأشاعرة .
وكذا الحافظ ابن حجر ، فإنه من الأئمة الأعلام، والجهابذة المحققين ، وقد وافق الأشاعرة في تأويل صفات ٍ لله -تعالى- أو تفويضها ، لكن نقد الأشاعرة في جملة من عقائدهم كمسألة الإيمان وأول واجب على المكلف .
ونوصي السائل وسائر إخواننا بالاشتغال بما ينفع ، والاهتمام بكتب هذين الإمامين لاسيما ( رياض الصالحين) و( الأذكار) و(شرح صحيح مسلم للنووي )، (وفتح الباري) لابن حجر، وأن لا يحكم على الأشخاص إلا بعلم وعدل ، وبالله التوفيق

0 comments: