Thursday, September 15, 2011

Mustalahat Mazhab al-Syafie (2)

(الصَّحِيْحُ) Al-Sahih: Dimaksudkan kepada satu pandangan yang lebih kuat dari pandangan lawannya (di dalam mazhab), disebabkan lemahnya hujah lawannya. Al-Ramliy berkata: “Dan yang zahir, al-masyhur itu lebih kuat daripada al-Azhar dan al-Sahih lebih kuat daripada al-Asah." (Sila lihat Mughniy al-Muhtaj, 1/106, Mihayah al-Muhtaj 1/45-51, Hasyiah Qalyubiy 1/15)

0 comments: