Thursday, September 15, 2011

Mustalahat Mazhab al-Syafie (1)

Al-Wajhaan atau al-Awjuh (الْوَجْهَانُ أَوْ الْأَوْجُهُ): Dimaksudkan kepada pandangan-pandangan Ashab al-Imam al-Syafie R.H. yang dihubungkan kepada mazhab, mereka mentahkrijkannya (sesuatu pendapat) berdasarkan usul mazhab dan melakukan istinbath daripada kaedah-kaedah mazhab, kadang-kadang juga mereka berijtihad dan tidak mengambil dari usul mazhab. (Sila lihat al-Majmu’ 1/66, Mughniy al-Muhtaj 1/105, Hasyiah Qalyubiy 1/13)

0 comments: