Thursday, October 11, 2012

Wajibkah Suami Memberi Sesuatu Bayaran Bulanan Kepada Isteri?

Soalan:

Salam,..saya ingin bertanya....
Adakan wajib seorang suami memberi duit bulanan kepada isteri?,..kalau tidak memberi..tak apa ker?
Ingin penjelasan perlukah si isteri memintak duit tu?

Jawapan:

Jika seseorang suami menunaikan nafkah yang wajib ke atasnya kepada isteri terdiri dari keperluan-keperluan yang diiktiraf oleh Syara’ seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya. Maka TIDAK WAJIB ke atas suami memberi bayaran lain secara bulanan kepada isteri. Melainkan jika suami tadi memberikannya secara sukarela terutamanya sesuatu yang membawa makna Mu'asharah bil Makruf (pergaulan yang baik) kepada Isteri agar isteri rasa dihargai dan dikasihi.

Wallahu a’lam.

0 comments: