Showing posts with label al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin. Show all posts
Showing posts with label al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin. Show all posts

Thursday, December 1, 2011

Risalah Sujud Sahwi

Risalah Sujud al-Sahwi

Oleh: al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin

Terjemahan dan susunan semula: Ustaz Mohamad Abdul Kadir bin Sahak

Sujud Sahwi adalah dua kali sujud yang dilakukan bertujuan menampung kekurangan yang berlaku di dalam solat disebabkan terlupa. Terdapat tiga sebab seseorang dituntut melakukan Sujud Sahwi.


PERTAMA: Berlaku Penambahan


Jika seseorang menambah di dalam solatnya sesuatu dari perbuatan berdiri, duduk, rukuk atau sujud dengan sengaja, maka solatnya dikira terbatal. Jika perkara ini berlaku disebabkan terlupa, dan terlupa ini berterusan sehingga selesai solat, maka orang sebegini hanya dituntut untuk melakukan Sujud Sahwi, dan solatnya dikira Sah. Jika pertambahan ini disedari ketika solat, wajib rujuk darinya dan wajib melakukan Sujud Sahwi.


CONTOH


1. Seseorang secara terlupa menunaikan solat Zohor sebanyak lima (5) Rakaat, lalu dia hanya tersedar ketika melakukan Tasyahhud Akhir, maka dia hendaklah menyempurnakan Tasyahhud tersebut, setelah itu memberi salam, kemudia melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam sekali lagi.


Sekiranya dia tidak menyedarinya melainkan selepas selesai Solat, maka dia dituntut juga melakukan Sujud Sahwi setelah itu memberi salam.


Jika dia tersedar kesilapannya melakukan tambahan tersebut ketika dalam rakaat yang kelima, maka dia hendaklah terus duduk untuk bertasyahhud akhir (bertahiyyat akhir), kemudian memberi salam, setelah itu melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam sekali lagi.


DALIL


Berdasarkan hadis ‘Abdullah bin Mas’ud RA yang berkata:


أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم


Mafhumnya: “Bahawa Nabi SAW pernah melakukan solat Zohor sebanyak lima rakaat, lalu dikatakan kepada baginda: Apakah ada penambahan di dalam solat? lalu baginda bersabda: Apakah itu? Para sahabat berkata: Anda menunaikan solat Zohor sebanyak lima rakaat. Lalu baginda melakukan dua kali sujud setelah baginda tadinya memberi salam.” Di dalam riwayat lain dinyatakan: “Baginda membetulkan dua kaki untuk duduk, kemudian menghadap kiblat dan melakukan sujud dua kali, kemudian memberi salam.” (al-Bukhari dan Muslim dan juga al-Jamaah)


2. Memberi Salam sebelum sempurna Solat. perbuatan ini dikira melakukan penambahan di dalam solat kerana dia telah menambah satu salam lain dipertengahan solat. Sekiranya Salam ini ditambah dengan sengaja maka solat tersebut dikira terbatal. Jika dilakukan kerana terlupa, dan berterusan selepas solat sehingga satu tempoh yang panjang maka dia hendaklah mengulangi solat tersebut. Namun sekiranya dia tersedar atau teringat dalam tempoh masa yang dekat seperti dua minit atau tiga minit selepas memberi salam, maka hendaklah dia melakukan Sujud Sahwi, kemudian memberi Salam.


DALIL


Hadis daripada Abu Hurairah RA yang berkata:


أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم


Mafhumnya: “Bahawa Nabi SAW pernah menunaikan solat Zohor atau ‘Asar bersama para Sahabat, lalu baginda memberi salam ketika selesai dua rakaat. Lalu orang ramai keluar dengan segera dari pintu-pintu masjid sambil berkata: Solat telah dikurangkan. Lalu Nabi SAW berdiri dan pergi ke salah satu tiang kayu di dalam masjid bersandar kepadanya, seolah-olah baginda sedang marah. Lalu seorang lelaki bertanya kepada baginda: Wahai Rasulullah, apakah anda terlupa atau solat telah dikurangkan? Nabi SAW menjawab: Saya tidak terlupa dan solat juga tidak dikurangkan. Kata lelaki tersebut: Bahkan anda telah terlupa. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat baginda: Apakah benar apa yang lelaki ini kata? Para sahabat menjawab: Ya. Lalu Nabi SAW bergerak ke hadapan, menunaikan (menyambung) solat dua rakaat lagi, kemudian memberi salam, setelah itu melakukan sujud dua kali kemudian memberi salam.” (al-Bukhari dan Muslim)


Jika seseorang imam memberi salam sebelum sempurna sesuatu solat kerana terlupa. Di belakangnya pula ada makmum yang masbuk, mereka hendaklah bangun dan menyempurnakannya. Setelah itu imam teringat atau tersedar, maka hendaklah dia bangun dan menyempurnakan solatnya. Bagi makmum masbuk yang telah bangun tadi, mereka diberi pilihan sama ada hendak terus menyempurnakan solat mereka, kemudian melakukan sujud Sahwi, atau hendak menuruti imam tadi, apabila imam memberi salam mereka bangun semula dan menyempurnakan solat mereka, setelah itu melakukan sujud Sahwi selepas salam. Inilah yang lebih utama dan lebih berhati-hati.


KEDUA: Berlaku Pengurangan


1. Pengurangan Rukun

Jika seseorang mengurangkan satu rukun dari rukun Solat, jika yang ditinggalkan itu Takbiratul Ihram sama ada secara sengaja atau terlupa, maka solat itu tidak Sah. Jika rukun yang tertinggal itu bukan Takbiratul Ihram, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka solat itu juga dikira terbatal dan tidak sah. Namun jika tertinggal kerana terlupa, jika dia telah sampai ditempat rukun yang tertinggal itu pada rakaat yang kedua, maka rakaat pertama tadi tidak dikira, dan jadilah rakaat kedua itu rakaat yang pertama. Jika belum sampai di tempat rukun yang tertinggal itu, maka wajib dia pergi mengulangi rukun yang tertinggal itu dan mengulangi tertib berikutnya. Dalam kedua-dua keadaan ini, Sujud Sahwi wajib dilakukan selepas memberi Salam.


Contoh


Seseorang terlupa melakukan sujud kedua dalam rakaat pertama, lalu dia teringat perkara tersebut ketika sedang duduk antara dua sujud pada rakaat kedua, maka hendaklah dia abaikan (tidak mengira) rakaat pertama, dan hendaklah rakaat kedua itu dikira sebagai rakaat pertama, kemudian menyempurnakan solat sehingga habis dan melakukan Sujud Sahwi selepas memberi Salam.


2. Pengurangan Perkara Wajib


Jika seseorang meninggalkan perkara wajib solat secara sengaja maka solatnya dikira terbatal. Jika ditinggalkan kerana terlupa, kemudian teringat sebelum meninggalkan tempatnya, maka hendaklah melakukan perkara wajib tadi. Jika teringat selepas meninggalkan tempatnya dan sebelum sampai ke rukun berikutnya, hendaklah dia kembali melakukan perkara wajib yang tertinggal tadi, seterusnya menyempurnakan solat sehingga memberi salam, kemudian melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam. Jika teringat setelah melalui rukun yang berikutnya, maka gugur kewajipan mengulangi perkara wajib solat yang tertinggal, sebaliknya terus menunaikan solat sehingga akhir dan melakukan Sujud Sahwi sebelum memberi salam.


CONTOH


Seseorang bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua untuk menunaikan rakaat ketiga dalam keadaan terlupa untuk melakukan Tasyahhud Awal, kemudian teringat sebelum bangun berdiri, maka hendaklah dia terus duduk untuk bertasyahhud awal, kemudian menyempurnakan solatnya, dia tidak perlu melakukan apa-apa.


Sekiranya teringat setelah bangun berdiri, namun belum sempurna berdiri, hendaklah duduk semula untuk bertasyahhud awal, seterusnya menyempurnakan solat dan memberi salam, kemudian melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam.


Sekiranya teringat setelah sempurna berdiri, maka gugurlah tasyahhud awal dan tidak perlu melakukannya, dia sempurnakan solat sehingga selesai, setelah itu melakukan Sujud Sahwi sebelum memberi salam.


DALIL


Daripada ‘Abdullah bin Buhainah RA yang berkata:


أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم


Mafhumnya: “Bahawa Nabi SAW pernah menunaikan solat Zohor bersama mereka, lalu baginda bangun pada rakaat kedua tanpa melakukan Tasyahhud Awal, lalu orang ramai juga bangun bersama dengan baginda, sehingga selesai solat, orang ramai menunggu baginda memberi salam, sebaliknya baginda bertakbir ketika masih duduk dan sujud dua kali (Sujud Sahwi) sebelum baginda memberi salam, setelah itu baginda memberi salam.” (al-Bukhari dan Muslim)


KETIGA: Berlaku Syak


Syak ialah keraguan antara dua perkara, yang mana satu sebenarnya berlaku. Syak dan keraguan itu tidak perlu dihiraukan ketika melakukan ibadat pada tiga keadaan:


1. Jika hanya sekadar perasaan yang tidak benar langsung seperti bisikan was-was.

2. Jika sering berlaku kepada seseorang, dimana apabila dia hendak melakukan ibadat, pasti akan berlaku padanya syak.

3. Jika berlaku setelah selesai dari melakukan ibadah. Maka tidak perlu mengendahkan perasaan syak tersebut, selama mana tidak sampai ke tahap yakin.


CONTOH


Seseorang menunaikan solat Zohor, apabila selesai solat, timbul keraguan apakah dia menunaikan solat Zohor tersebut sebanyak tiga atau empat rakaat. Maka tidak perlu diendahkan perasaan syak ini, melainkan jika dia yakin sememangnya dia menunaikan solat sebanyak tiga rakaat. Maka dalam keadaan ini dia hendaklah menyempurnakan (menyambung) semula solatnya jika masih dalam tempoh yang tidak lama, kemudian memberi salam, setelah itu melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam. Jika dia tidak teringat melainkan setelah berlalu tempoh yang lama, maka hendaklah diulangi solat itu dari mula.


Adapun syak atau keraguan yang berlaku pada selain dari tiga keadaan ini, maka ia ambil dikira.


Syak dan keraguan di dalam solat tidak terlepas dari dua keadaan:


1. Boleh melakukan tarjih antara dua perkara yang diragukan. Maka dia mengambil apa yang paling rajih di sisinya, kemudian menyempurnakan solat dan memberi salam, setelah itu melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam.


CONTOH


Seseorang menunaikan solat Zohor, kemudian di dalam solat dia Syak, apakah dia telah menunaikan dua atau tiga rakaat, akan tetapi yang rajih di sisinya rakaat tersebut adalah rakaat ketiga, maka dia anggap rakaat itu rakaat ketiga, kemudian menyempurnakan satu rakaat lagi, setelah itu memberi salam, kemudian melakukan Sujud Sahwi dan memberi salam.


DALIL


Hadis daripada ‘Abdullah bin Mas’ud RA yang berkata:


أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين


Mafhumnya: “Bahawa Nabi SAW bersabda: Jika seseorang daripada kamu semua syak di dalam solatnya, maka hendaklah dia mencari sangkaan beratnya untuk memperolehi kebenaran, dan sempurnakan bakinya berdasarkan sangkaan berat itu, kemudian memberi salam, kemudian sujud dua kali (sebagai sujud Sahwi).” (al-Bukhari dan Muslim)


2. Tidak boleh ditarjih antara dua perkara yang diragukan (syak), maka ketika ini hendaklah diambil yang yakin iaitulah rakaat yang sedikit, dan disempurnakan solat berdasarkan yang yakin ini. setelah itu melakukan sujud Sahwi sebelum memberi salam, kemudiannya memberi salam.


CONTOH


Seseorang menunaikan solat ‘Asar, lalu ketika dalam salah satu rakaat dia syak, apakah rakaat tersebut rakaat kedua atau ketiga, tidak ada yang rajih di sisinya manakah rakaat yang sebenarnya sama ada rakaat kedua atau ketiga. Maka hendaklah dia memilih rakaat tersebut adalah rakaat kedua (kerana inilah yang yakin), kemudian melakukan tasyahhud awal, kemudian melaksanakan dua rakaat lagi, setelah itu melakukan sujud Sahwi kemudiannya memberi salam.


DALIL


Daripada Abu Sa’id al-Khudri katanya:


أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان


Mafhumnya: “Bahawa Nabi SAW pernah bersabda: Jika seseorang daripada kamu semua syak di dalam solatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang telah ditunaikannya, sama ada tiga rakaat atau empat rakaat? Maka buanglah yang syak, dan binalah rakaat itu berdasarkan yang yakin (rakaat yang sedikit), kemudian melakukan dua kali sujud (Sujud Sahwi) sebelum memberi salam, jika perbuatannya itu menjadikan dia solat lima rakaat, rakaat-rakaat itu ditampung dengan dua sujud, sekiranya dia sebenarnya menyempurnakan solat empat rakaat, maka dua sujud Sahwi itu berperanan menghinakan syaitan.” (Muslim)


CONTOH LAIN


Jika seseorang memasuki solat jemaah ketika imam rukuk, dia bertakbiratul Ihram dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk, maka orang seperti ini tidak terlepas dari tiga keadaan:


1. Dia yakin dia memasuki solat ketika imam masih rukuk dan sebelum bangun. Maka dia mendapat rakaat tersebut dan gugur tuntutan darinya membaca surah al-Fatihah.

2. Dia yakin dia memasuki solat ketika imam telah bangun dari rukuk, maka dia terlepas dari memperolehi rakaat tersebut. Dan dia mesti menggantikannya.

3. Dia syak, apakah dia memasuki solat ketika imam masih rukuk atau imam telah bangun dari rukuknya. Jika ada yang rajih di sisinya, maka hendaklah dia memilih yang rajih tersebut, kemudian menyempurnakan solat dan memberi salam, setelah itu melakukan sujud Sahwi dan memberi salam sekali lagi. Melainkan jika tidak ada sesuatu yang dia terlepas dari solat, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi ketika itu. Sekiranya tidak ada yang rajih di sisinya mana-mana dari dua perkara yang diraguinya, hendaklah dia ambil yang yakin, iaitulah dia tidak mendapat rakaat tersebut, kemudian menyempurnakan solat tersebut, kemudian melakukan sujud Sahwi sebelum memberi salam, setelah itu memberi salam.


BEBERAPA FAEDAH:


Jika berlaku syak di dalam solat, sama ada seseorang itu memilih yang yakin atau apa yang lebih rajih di sisinya seperti yang telah dijelaskan. Kemudian ternyata dia dapati apa yang dipilihnya itu bertepatan dengan keadaan sebenarnya, maka ketika itu tiada sebarang penambahan atau kekurangan. Gugur darinya sujud sahwi (tidak perlu dilakukan) berdasarkan pandangan masyhur di dalam Mazhab (Mazhab Hambali) disebabkan ketiadaan sebab perlu melakukan sujud sahwi iaitulah syak.


Dikatakan juga (pandangan lain yang bukan pandangan masyhur), sujud sahwi itu tidak gugur (perlu dilakukan juga), bertujuan menghinakan syaitan berdasarkan sabda Nabi SAW (bermaksud): “Jika sekiranya dia telah solat empat rakaat, maka sujud sahwi itu berperanan menghinakan syaitan.” Kerana syaitan yang telah mendatangkan satu bahagian yang syak di dalam solat ketika ia dilaksanakan, maka inilah pandangan yang rajih.


CONTOH


Seseorang menunaikan solat, lalu syak dalam salah satu rakaat apakah rakaat itu rakaat kedua atau rakaat ketiga? Namun tiada yang lebih rajih di sisinya, maka dia mengambil yang yakin iaitulah rakaat itu adalah rakaat yang kedua, kemudian dia menyempurnakan solatnya, setelah itu menjadi jelas kepadanya, sememangnya rakaat tersebut adalah rakaat yang kedua, maka berdasarkan mazhab yang masyhur ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Namun berdasarkan pandangan kedua dan pandangan ini yang lebih rajih di sisi kami (Syeikh Ibn ‘Uthaimin), dia hendaklah melakukan sujud sahwi sebelum salam.


SUJUD SAHWI UNTUK MAKMUM


Jika imam terlupa di dalam solat, maka wajib makmum menuruti imam melakukan sujud sahwi, berdasarkan sabda Nabi SAW:


إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه


Mafhumnya: “Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka jangan kamu semua bersalahan dengannya.” sehinggalah baginda bersabda:


وإذا سجد فاسجدوا


Mafhumnya: “dan apabila dia sujud maka kamu semua sujudlah.” (al-Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah RA)


Sama ada imam sujud sahwi sebelum atau selepas salam, maka wajib para makmum mengikutinya, melainkan bagi makmum yang masbuk. Dimana mereka tidak perlu mengikuti imam melakukan sujud sahwi selepas salam, kerana tidak memungkinkan mereka memberi salam terlebih dahulu sebelum sempurna rakaat yang terlepas. Oleh itu hendaklah mereka menunaikan rakaat yang terlepas dan memberi salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan memberi salam.


CONTOH


Seseorang memasuki solat berjemaah pada rakaat terakhir, imam pula perlu melakukan sujud sahwi selepas salam. Maka apabila imam memberi salam, orang yang masbuk tadi hendaklah bangun untuk menunaikan rakaat yang terlepas bersama imam, dia tidak perlu sujud sahwi bersama imam. Apabila dia telah sempurnakan solatnya dan memberi salam, maka hendaklah dia lakukan sujud sahwi selepas memberi salam.


Jika seseorang makmum yang terlupa bukan imam, dan tiada sesuatu dari solat yang terluput (dia bukan masbuk), maka dia tidak perlu sujud. Ini kerana jika dia sujud menyebabkan dia bersalahan dengan imam dan berlaku kecacatan dalam mengikut imam. Tambahan pula para sahabat RA juga meninggalkan tasyahhud awal ketika Nabi terlupa melakukannya, dan mereka bangun bersama Nabi, mereka tidak duduk untuk melakukan tasyahhud awal tersebut kerana meraikan sifat solat jemaah perlu mengikuti imam dan tidak menyalahinya.


Sekiranya seseorang terluput sesuatu dari solat, dia terlupa ketika bersama dengan imam, atau dia terlupa ketika menunaikan rakaat yang terlepas bersama imam (dia masbuk), maka dia perlu melakukan sujud sahwi, maka hendaklah dilakukan sujud sahwi setelah selesai menyempurnakan rakaat solat yang terlepas bersama imam, dan sujud sahwi itu dilakukan sama ada sebelum atau selepas salam, seperti yang telah dijelaskan.


CONTOH


Seorang makmum terlupa membaca tasbih di dalam rukuk, dia tidak terluput sesuatu dari solatnya bersama imam (bukan masbuk), maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sekiranya dia terlepas satu rakaat atau lebih bersama imam (dia masbuk), hendaklah dia menunaikan apa yang terlepas itu dan melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam.


CONTOH LAIN


Seorang makmum menunaikan solat Zohor bersama dengan imam, apabila imam bangun untuk rakaat yang keempat, makmum tadi terus duduk kerana menyangka telah sampai rakaat terakhir, namun setelah dia dapati imam bangun, diapun bangun (setelah menyedari kesilapannya), jika dia bukan masbuk, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Namun sekiranya dia masbuk dan ada satu rakaat atau lebih yang perlu ditunaikan lagi, hendaklah dia menunaikan rakaat tersebut kemudian memberi salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan memberi salam. Sujud sahwi ini dilakukan kerana dia telah menambah perbuatan duduk ketika imam bangun untuk rakaat yang keempat.


KESIMPULAN


Ternyatakan bagi kita berdasarkan penjelasan ini, bahawa sujud sahwi kadang-kala dilakukan sebelum salam, kadang-kala pula dilakukan selepas salam. Sujud Sahwi dilakukan sebelum salam pada dua tempat:


1. Jika berlaku kekurangan berdasarkan hadis dari ‘Abdullah bin Buhainah RA, dimana Nabi SAW melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam ketika baginda tertinggal tasyahhud awal seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

2. Jika berlaku syak yang tidak boleh dipilih yang rajih berdasarkan hadis dari Abu Sa’id al-Khudri RA, berkenaan orang yang syak di dalam solat, dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukannya sama ada tiga atau empat rakaat. Dimana baginda menyuruh orang seperti ini untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.


Kadang-kala pula sujud sahwi dilakukan selepas salam, iaitulah pada dua tempat:


1. Jika berlaku penambahan, berdasarkan hadis dari ‘Abdullah bin Mas’ud RA, dimana ketika Nabi SAW menunaikan solat Zohor sebanyak lima rakaat, lalu para sahabat mengingatkan baginda selepas daripada salam, lalu baginda sujud dua kali sebagai sujud sahwi kemudian baginda memberi salam, dan baginda juga tidak membuat penjelasan sujud baginda tersebut dilakukan selepas salam kerana baginda tidak menyedari penambahan tersebut melainkan setelah memberi salam, maka keadaan ini menunjukkan keumumam hukum, iaitulah sujud sahwi disebabkan penambahan dilakukan selepas salam, sama ada penambahan itu disedari sebelum atau selepas salam.

Termasuk dalam perkara ini bagi seseorang yang memberi salam sebelum sempurna solat kerana terlupa, setelah itu dia teringat solatnya masih belum sempurna maka dia sambung semula solatnya untuk menyempurnakannya, dia dalam keadaan ini telah melakukan tambahan di dalam solat kerana dia telah menambah perbuatan salam di pertengahan solat, maka setelah menyelesaikan solat, hendaklah dia sujud sahwi selepas memberi salam berdasarkan hadis dari Abu Hurairah RA, ketika mana Nabi SAW memberi salam pada solat Zohor atau ‘Asar ketika rakaat yang kedua, lalu para sahabat mengingatkan baginda, lalu baginda menyempurnakan solat kemudian memberi salam, setelah itu melakukan sujud sahwi dan memberi salam seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

2. Ketika syak yang boleh dilakukan tarjih berdasarkan hadis ‘Abdullah bin Mas’ud RA, dimana Nabi SAW menyuruh orang yang syak di dalam solat, untuk dia mencari yang lebih benar dengan memilih sangkaan beratnya, lalu sempurnakan solat berdasarkan sangkaan beratnya, kemudian dia memberi salam, dan setelah itu melakukan sujud sahwi, seperti penjelasan yang lepas.

Jika berhimpun dua jenis terlupa, salah satunya perlu dilakukan sujud sahwi sebelum salam, dan salah satunya perlu dilakukan selepas salam. Para ulama berkata: Dimenangkan sujud sahwi sebelum salam, lalu dilakukan sujud sahwi tersebut sebelum salam.


CONTOH


Seseorang menunaikan solat Zohor, lalu berdiri untuk rakaat yang ketiga dalam keadaan tidak melakukan tasyahhud awal. Setelah itu dia duduk pada rakaat ketika untuk melakukan tasyahhud awal kerana menyangka rakaat itu adalah rakaat kedua, setelah itu baru tersedar rakaat tersebut adalah rakaat ketiga, maka dia hendaklah bangun dan menyelesaikan satu rakaat lagi yang berbaki, kemudian melakukan sujud sahwi, setelah itu baru memberi salam.

Orang sebegini yang telah meninggalkan tasyahhud awal dan sujud sahwinya hendaklah dilakukan sebelum salam. Dalam masa yang sama dia juga telah menambah perbuatan duduk pada rakaat ketiga, dan dia perlu melakukan sujud selepas salam. Maka dalam keadaan sebegini sujud sebelum salam itu dimenangkan. Wallahu a’lam.

Saya (Ibn ‘Uthaimin) memohon kepada Allah untuk mentaufikkan kita dan saudara-saudara seislam kita semuanya untuk memahami kitabNya al-Quran, dan sunnah RasulNya SAW, dan beramal dengan kedua-duanya secara zahir dan batin dalam perkara akidah, ibadah dan mu’amalah, dan semuga Allah memberikan balasan yang baik kepada kita, sesungguhnya Dia Maha Pemurah Lagi Maha Mulia. Segala pujian adalah milik Allah tuhan sekelian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad, kaum keluarga dan para sahabat baginda keseluruhannya. Muhammad al-Soleh al-‘Uthaimin 4/3/1400 H

Sumber: (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16971.shtml).

Tuesday, December 2, 2008

Hukum Memberi Daging Korban Kepada Orang kafirSoalan:

Apakah boleh memberi daging korban kepada orang kafir?

Jawapan:

Harus memberi daging korban kepada orang kafir sebagai satu sedekah, dengan syarat orang kafir itu bukan dari golongan yang memerangi umat Islam. Jika dia termasuk orang yang memerangi umat Islam, tidak boleh memberi daging kepada mereka berdasarkan firman Allah S.W.T.:لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

Maksudnya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama mu, dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mengasi orang-orang yang berlaku adil. Hanyasanya Allah melarang kamu mengangkat wali (menjadi pemimpin) dari orang-orang yang memerangi kamu kerana agama mu dan mengusir kamu dari negeri mu dan menolong mengusir mu, barang siapa yang mengangkat mereka itu, mereka termasuk orang-orang yang zalim. (al-Mumtahinah: 8-9)

Ruj: Fatwa Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin (2/663)


Monday, October 20, 2008

Hukum menggunakan alcohol dalam membasmi kuman pada luka dan percampurannya dengan sebahagian ubat.


Soalan: Apakah Hukum menggunakan alcohol dalam membasmi kuman pada luka dan percampurannya dengan sebahagian ubat.

Jawapan:
Fatwa: al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin
Penterjemah: Mohamad Abdul Kadir bin Sahak (binsahak)Tidak mengapa menggunakan alcohol untuk pembasmian kuman pada luka disebabkan keperluan terhadapnya. Dikatakan juga alcohol itu menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, kalau benar dakwaan ini, maka alcohol bukanlah arak, jika tidak benar dakwaan ini, dan alcohol itu memabukkan maka dia adalah arak, meminumnya adalah haram dengan nas dan ijma’.

Adapun penggunaannya tanpa meminum, suatu yang diperbahaskan, jika kita melihat kepada firman Allah (maksudnya): “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenun nasib, adalah najis dari perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu semua menjauhinya, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan.” (al-Maidah:90), maka (berdasarkan ayat ini) penggunaannya bukan untuk minuman juga adalah haram berdasarkan keumuman firmanNya: “Maka hendaklah kamu semua menjauhinya.”Namun) jika kita melihat kepada ayat yang berikutnya (bermaksud): “Hanyasanya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang, maka berhentilah (kamu semua dari mengerjakannya).” (al-Maidah:91), maka berdasarkan ayat ini, penggunaan arak bukan untuk minuman adalah harus, disebabkan ketidakbolehan mengenakan illah (sebab) ini ke atasnya.

Berdasarkan ini, kami berpandangan sebagai langkah berhati-hati, tidak menggunakannya (alkohol) untuk wangian. Adapun untuk pensterilan (membasmi kuman) ialah tidak mengapa disebabkan ada keperluan dan ketiadaan dalil yang jelas yang melarangnya.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata di dalam Majmu’ al-Fatawa m.s. 270, jld. 24 (maksudnya): “Berubat dengan memakan lemak babi adalah tidak boleh, adapun berubat dengan melumurkannya (lemak babi) kemudian membasuhnya selepas itu, maka ia dibina di atas keharusan menyentuh najis ketika tidak solat, tentang ini ada perbahasan yang masyhur, dan yang benarnya ianya adalah harus disebabkan keperluan. Dan apa yang harus untuk keperluan, maka harus untuk berubat dengannya.” (tamat nukilan dari Syeikah al-Islam Ibn Taimiyyah).

Syeikh al-Islam RH telah membezakan antara memakan dengan menggunakan sesuatu yang najis dengan cara lain (bukan memakan). Maka bagaimana pula dengan alcohol yang bukanlah suatu yang najis? Kerana jika alcohol itu bukan/belum menjadi arak maka kesuciannya adalah jelas dan jika ianya arak, maka (pandangan) yang benar, arak itu juga bukanlah najis dilihat dari dua sudut:

Pertama: Tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan arak. Jika tidak ada dalil, maka hukum asalnya ialah suci. Tidaklah semestinya pengharaman sesuatu itu menjadikan zat benda tersebut sebagai najis. (contohnya) Racun adalah suatu yang haram (dimakan/diminum), akan tetapi ia tidak pula dikira najis. Adapun firman Allah taala (maksudnya): “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenun nasib itu adalah najis dari amalan syaitan..” Maka yang dimaksudkan dengan najis di sini adalah najis maknawi bukan hissi, ia merupakan sifat, kerana tidak mungkin berjudi, berhala dan bertenun nasib juga menjadi najis dari sudut hissi, maka ia dikira najis kerana termasuk dalam perbuatan syaitan, dan syaitan bertujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian, perkara ini adalah pekerjaan najis dari sudut maknawi.

Kedua: al-Sunnah juga menunjukkan kesucian zat arak (hissinya). Di dalam sahih Muslim daripada Ibn ‘Abbas R’anhuma (menceritakan) seorang lelaki menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu uncang arak. Lalu Rasulullah (SAW) bertanya kepadanya: “Apakah kamu tahu bahawa Allah (SWT) telah mengharamkannya?” jawab lelaki itu: “Tidak.” Lalu lelaki itu berbisik kepada seseorang yang berdekatan dengannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: “Apa yang kamu bisikkan kepadanya.” Lelaki itu menjawab: “Saya menyuruh dia menjual arak itu.” Lalu Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya (Allah) yang mengharamkan meminumnya, mengharamkan juga menjualnya.” Kata (Ibn ‘Abbas) “lalu lelaki itu membuka uncang tersebut dan membuang arak yang ada di dalamnya.”

Di dalam sahih al-Bukhari, daripada Anas bin Malik RA, dimana beliau di rumah Abu Talhah menghidang orang-orang yang ada di situ dengan minuman (khamar), lalu Nabi SAW menyuruh seseorang melaungkan bahawasanya arak telah diharamkan. Kata Anas bin Malik, Abu Talhah berkata kepadaku, pergilah kamu keluar dan buangkan ia, lalu aku keluar dan membuangnya, sehingga ia mengalir di jalan-jalan Madinah.”

Kalaulah arak itu najis, dalam bentuk najis hissi, sudah pasti Nabi SAW akan menyuruh orang yang menghadiahkan baginda uncang arak itu membasuh uncangnya, sepertimana ketika diharamkan daging keldai pada peperangan khaibar, dimana Nabi SAW bersabda: “Buangkan (daging kaldai yang ada di dalam bekas) dan pecahkan bekas itu.” Lalu seseorang berkata: “Atau kami buangkan (isinya) dan kami basuh bekasnya.” Jawab baginda: “atau membasuhnya.”

Kemudian kalaulah arak itu najis hissi, orang-orang Islam tidak akan membuangnya di jalan-jalan di Madinah, kerana tidak boleh membuangkan najis dijalan-jalan yang dilalui manusia.

Al-Syeikh Muhammad Rasyid Ridha berkata di dalam Majmu’ah Fatawa al-Manar, m.s. 1631, secara ringkasnya. “Alcohol adalah bahan yang suci, penting di dalam perubatan dan dalam banyak industry, penggunaannya dalam perubatan tidak terkira banyaknya, mengharamkan penggunaannya ke atas orang Islam menghalang perkembangan ilmu dan banyak perkara yang merupakan sebab utama eropah mendahului umat islam, seperti kimia, farmasi, perubatan dan pembuatan, dan jika diharamkan penggunaannya, ia akan menjadi sebab kematian ramai dikalangan pesakit dan orang-orang yang tercedera atau akan memanjangkan tempoh kesakitan mereka dan menambahkan kesakitan.” Ini adalah satu ungkapan yang baik dan kukuk dari (Muhammad Rasyid Redha) RH.

Adapun tentang sebahagian ubat yang bercampur dengan alcohol, sesungguhnya ia tidak menjadikan ubat itu haram, jika percampuran itu sedikit yang tidak menzahirkan kesannya, seperti yang nytakan oleh para ulama. (Ibn Qudamah) di dalam al-Mughniy berkata: “Tepung jika diuli bersama arak, dibakar menjadikannya roti dan di makan (orang itu) tidak dikenakan hukuman Had (kerana tidak dikira meminum/memakan arak), kerana api telah menghilangkan bahagian-bahagian arak, ia tidak ada lagi melainkan kesannya sahaja.” (al-Mughniy, m.s. 306, jld: 8).

Di dalam al-Iqna’, syarah kepada kitab al-Mughniy dinyatakan: “Walaupun dicampurkan – benda yang memabukkan itu (arak) – dengan air, kemudian air itu menghilangkannya, kemudian air itu diminum, orang yang meminumnya tidak di hukum had, kerana ia telah tiada di dalam air, dan dia tidak mengambil alih nama air itu, atau berubat lukanya dengan – benda yang memabukkan –, orang ini juga tidak dikenakan hukuman had, kerana dia tidak mengambil benda yang memabukkan itu sebagai minuman dan tidak juga yang semakna dengan minuman.” (al-Iqna’, m.s. 71, jld: 4) Inilah kesimpulan (kandungan) daripada athar dan penelitian.

Adapun keberadaan athar (sebagai hujjah dalam masaalah ini), telah diriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda: “Air itu tidak menajiskannya sesuatu, melainkan jika berubah bau, rasa dan warnanya dengan najis yang ada di dalamnya.” Bentuk petunjuknya, ialah jika terjatuh sesuatu najis di dalam air, dan air itu tidak berubah, maka air itu kekal kesuciannya, demikian juga arak, apabila bercampur dengan benda lain yang halal, dan arak itu tidak memberi kesan kepada benda yang halal tersebut, maka benda itu kekal kehalalannya.

Di dalam sahih al-Bukhari (athar) yang diriwayatkan secara ta’lik dinyatakan: Abu Darda’ membuat al-Murriy (sejenis makanan Arab) bersama ikan yang digaramkan, diletak (diperam) di dalam khamar kemudian dijemur di bawah matahari, sehingga bertukar rasa arak tersebut. Athar ini bermaksud; ikan yang ada garam tersebut dijemur di bawah matahari, menghilangkan arak tersebut dan ianya menjadi halal.

Fakta ini perlu diperhatikan, kerana arak hanya diharamkan disebabkan sifat yang ada padanya iaitulah memabukkan. Apabila sifat ini (memabukkan) telah tiada, tiadalah pengharamannya. Ini kerana hukum (sesuatu perkara) berlegar bersama illahnya (sebab hukum), kewujudan atau ketiadaannya. Sebahagian orang menyangka benda yang bercampur dengan arak menjadi haram secara mutlak, walaupun arak yang bercampur itu sedikit, dimana tidak timbul lagi kesannya, dan mereka menyangka inilah maksud hadith: “Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnyapun haram.” Mereka berpendapat, inilah hukum arak yang sedikit, banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun haram. yang lain pula berkata: “Arak yang sedikit telah hilang di dalam sesuatu yang lain, dan tidak ada lagi sifat (arak) dan hukumnya (juga tiada), maka hukumnya berdasarkan apa yang banyak sifatnya, adapun hadith: “Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnyapun adalah haram.” Maknanya ialah jika minuman itu banyak, ia memabukkan sipeminum, dan jika sedikitnya tidak memabukkan, maka yang sedikit ini juga tetap haram (kerana ianya arak dan kekal sifatnya sebagai arak), kerana pengambilan yang sedikit ini, sekalipun tidak memabukkan, menjadi haram sebagai menyekat dari mengambil yang banyak. Ini dijelaskan lagi di dalam hadith ‘A-isyah R’anha, SaBda Nabi SAW: “Setiap yang memabukkan itu haram dan apa yang memabukkan sebanyak 16 ritl, maka satu telapak tangan juga adalah haram.”

Makna hadith ini, jika terdapat minuman yang tidak memabukkan melainkan jika diambil sebanyak 16 ritl, maka satu tapak tangan juga adalah haram (walaupun tidak memabukkan). Inilah maksud sabdaan Nabi SAW: “Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga adalah haram.”

Sumber: Fatwa wa Rasail al-Syeikh Muhammad Soleh al-‘Uthaimin, jilid 11, bab Izalah al-Najasah. (bs)

------------- teks asal fatwa --------------ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟
محمد بن صالح العثيمين
استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمراً، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع.


وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم قوله: {فاجتنبوه}، وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز، لعدم انطباق هذه العلة عليه.


وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البيّن على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى: "التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به"أ.هـ. فقد فرّق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمراً فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمراً فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين:


الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة، ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي.


الثاني: أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية، ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله: "هل علمت أن الله قد حرمها؟" قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته؟" قال: أمرته ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، وفي صحيح البخاري ص 112 جـ 5 من الفتح ط السلفية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة (وهو زوج أمه) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته، كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهريقوها واكسروها"، (يعني القدور) فقالوا: أوَنهريقها ونغسلها؟ فقال: "أوَ ذاك".


ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين.


قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك، قد يكون سبباً لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم.أ.هـ. وهذا كلام جيد متينٌ رحمه الله تعالى.


وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، فإنه لا يقتضي تحريمها، إذا كان الخلط يسيراً لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما أن على ذلك أهل العلم، قال في المغني ص 306 جـ 8ط (أي بالخمر) النار: وإن عُجن به دقيقاً ثم خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره.أ.هـ. وفي الإقناع وشرحه ص 71 جـ 4ط مقبل: ولو خلطه -أي المُسكر- بماءٍ فاستهلك المسكر فيه أي الماء، ثم شربه لم يُحدَّ، لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به -أي المسكر- جرحه لم يُحدَّ، لأنه لم يتناوله شرباً ولا في معناه.أ.هـ. وهذا هو مقتضى الأثر والنظر.


أما الأثر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بناجسة تحدث فيه"، وهذا وإن كان الاستثناء فيه ضعيفاً إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه، ووجه الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو باقٍ على طهوريته، فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه فهو باقٍ على حله، وفي صحيح البخاري تعليقاً ص 64جـ 9ط السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس جمع نون وهو الحوت، المري أكله تتخذ من السمك المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالاً.


وأما كون هذا مقتضى النظر: فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعاً بها بنص أو إجماع كما هنا. وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقاً ولو قلَّت نسبة الخمر فيه، بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط، وظنوا أن هذا هو معنى حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فقالوا: هذا فيه قليل من الخمر الذي يسكر كثيره فيكون حراماً، فيقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراماً؛ لأن تناول القليل وإن لم يُسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام".


* الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً.

ومعنى الحديث أنه إذا وجد شراب لا يُسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب إزالة النجاسة.

Saturday, October 4, 2008

Salafiah Yang SEBENARNYA

al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin berkata:


"Salafiah itu ialah mengikut Nabi SAW dan para sahabat baginda, kerana merekalah yang telah mendahului kita, orang yang mengikut mereka, dialah salafiah. Adapun bagi orang yang menjadikan salafiah sebagai satu manhaj kepuakan, tidak diragukan lagi, perkara ini menyalahi al-Salafiah, sesungguhnya generasi salaf, semua mereka menyeru kepada kesatuan dan berpegang dengan sunnah Rasul SAW, mereka tidak menyesatkan sesiapa yang berbeza dengan mereka, melainkan dalam persoalan akidah (asas akidah), dimana mereka berpandangan orang yang berbeza itu tersesat. Adapun dalam masaalah amaliah, mereka banyak meringankannya.

Akan tetapi sebagian orang yang mengikut salafiah pada masa ini suka menyesatkan orang yang berbeza dengan mereka, mereka menjadikannya sebagai satu manhaj kepuakan/kepartian, sama seperti puak-puak/parti-parti yang lain yang dinisbahkan kepada agama Islam, perkara ini sepatutnya diingkari dan tidak boleh dipersetujui. Lihatlah kepada mazhab al-Salaf al-Soleh, apakah yang mereka lakukan? lihatlah kepada jalan yang mereka tempoh, berlapang dada dalam persoalan-persoalann khilaf yang dibenarkan berijtihad, sehingga mereka telah berbeza dalam persoalan-persoalan yang besar, dalam masaalah akidah dan amaliah. Kamu akan dapati, umpamanya, sebahagian mereka berpendapat Nabi SAW tidak melihat Allah SWT (pada malam Mikraj), sebahagian yang lain berpendapat baginda melihat. Dalam masaalah lain, sebagian mereka berpendapat yang ditimbang di akhirat kelak ialah amalan-amalan manusia, sedangkan sebahagian yang lain berpandangan yang ditimbang itu ialah buku-buku catatan amalan. Kamu juga akan dapati, dalam persoalan-persoalan fiqh, mereka banyak berbeza berpendapat, dalam persoalan pernikahan, faraid, jual-beli dan selainnya sedangkan mereka tidak menyesatkan sebahagian dengan sebahagian yang lain.

Maka salafiah dalam erti kata ia menjadi satu puak/parti tertentu yang memiliki ciri-cirinya yang tersendiri, mereka menyesatkan orang yang selain mereka, maka mereka ini bukanlah salafiah sama-sekali. Sebaliknya salafiah ialah yang mengikut manhaj al-Salaf dalam persoalan akidah, perkataan, perbuatan, bersatu hati, berbeza pendapat, kesepakatan dan sayang menyayangi, sepertimana sabda Nabi SAW:مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرMaksudnya: "Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kecintaan, kelembutan dan kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, maka seluruh anggota turut merasakannya dengan tetap berjaga dan demam." Inilah Salafiah yang sebenarnya." (al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-'Uthaimin RH. Liqa-aat al-Bab al-Maftuh 3/246)

Wallahu a'lam.
penterjemah: binsahak

--------- Teks asal -----------


"السلفية: هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية.
وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهجٍ حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية ، فالسلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد، فإنهم يرون أن من خالفهم فيها فهو ضال، أما في المسائل العملية فإنهم يخففون فيها كثيراً.
لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجاً حزبياً كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي يُنكر ولا يمكن إقراره، ويقال: انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون؟ انظروا طريقتهم وفي سعة صدورهم في الخلاف الذي يُسوغ فيه الاجتهاد، حتى إنهم كانوا يختلفون في مسائل كبيرة، وفي مسائل عقدية، وعملية، فتجد بعضهم مثلاً يُنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبعضهم يقول: بلى، وترى بعضهم يقول: إن التي توزن يوم القيامة هي الأعمال، وبعضهم يرى أن صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضاً في مسائل الفقه يختلفون كثيراً، في النكاح، والفرائض، والبيوع، وغيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضاً.
فالسلفية بمعنى أن تكون حزباً خاصاً له مميزاته ويضلل أفراده من سواهم فهؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. وأما السلفية التي هي اتباع منهج السلف عقيدة وقولاً وعملاً وائتلافاً واختلافاً واتفاقاً وتراحماً وتواداً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) فهذه هي السلفية الحقة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/246) .